სასამართლოს შესახებ
სიახლეები

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ახალი ბრძანება კორონავირუსის გავრცელების აღსაკვეთად

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 15 სექტემბრის  რეკომენდაციების გათვალისწინებით,

სრულად
სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
სიახლეები

სიახლე

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი

სრულად
სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
სიახლეები

სიახლე

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი

სრულად
სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
სიახლეები

სიახლე

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სტაჟირების კომისიის სხდომის მოწვევის და მისის

სრულად
სიახლე
სიახლეები

სიახლე

განცხადება ქუთაისის საპელაციო სასამართლოს სტაჟირების კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი

სრულად
სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ
სიახლეები

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს სტაჟიორთა მისაღებ კონკურსს!

სასამართლოს საქმიანობის სათანადო ეფექტიანობისა და ხარისხის უზრუნველსაყოფად, ასევე მაღალკვალიფიციური კადრების

სრულად
სიახლე
სიახლეები

სიახლე

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2020 წლის 28 მაისის სტაჟირების კომისიის სხდომის

სრულად
დათვალიერების ჩატარებისას განხორციელებულ ფოტოგადაღებასა და ინფორმაციის გამოთხოვის პროცედურებს შორის განსხვავება
საინტერესო გადაწყვეტილებები

დათვალიერების ჩატარებისას განხორციელებულ ფოტოგადაღებასა და ინფორმაციის გამოთხოვის პროცედურებს შორის განსხვავება

,,დათვალიერების ჩატარებისას განხორციელებული ფოტოგადაღება აბსოლუტურად განსხვავდება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის

სრულად
სასამართლოს შესახებ
სიახლეები

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი დღის წესრიგის განსაზრვრის თაობაზე

განცხადება სხდომის მოწვევის და მისის დღისწესრიგის განსაზღვრის თაობაზე.

სრულად
სასამართლოს შესახებ
სიახლეები

სიახლე: ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობზე

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე-პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

სრულად
სასამართლოს შესახებ
სიახლეები

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევისა და მისი დღის წესრიგის განსაზღვრის თაობაზე.

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევისა და მისი

სრულად
სასამართლოს შესახებ
სიახლეები

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო კომისიის შექმნისა და კომისიის თავმჯდომარის დანიშვნის თაობაზე

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე კანდიდატთა შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების, საკონკურსო კომისიის

სრულად