კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები

ქეთევან აწყურელი

კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების უფროსი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1723

ელ-ფოსტა: kutaisi-appeal@court.ge

ნუნუ ძაძამია

მოქალაქეთა მისაღები

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1734

ელ-ფოსტა: ndzadzamia@court.ge

ნათია ჭელიშვილი

სისხ. სამ. საქმეთა პალატის სექტორი: წამყვანი სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 225 55 77

შიდა ნომერი: 1726

ელ-ფოსტა:  nchelishvili@court.ge

თამარ ქაჯაია

სამოქალაქო საქმეთა სექტორი: წამყვანი სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1724

ელ-ფოსტა:  tkajaia@court.ge

შორენა ფურცხვანიძე

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი: წამყვანი სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1725

ელ-ფოსტა:  spurtskhvanidze@court.ge

ნანა კუბლაშვილი

საგამოძიებო კოლეგიის სექტორი: წამყვანი სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1735

ელ-ფოსტა: nkublashvili@court.ge

თამარ ბასილაძე

სამოქალაქო საქმეთა სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1728

ელ-ფოსტა:  tbasiladze@court.ge

თამარ ქასრაშვილი

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1731

ელ-ფოსტა:  tqasrashvili@court.ge

ირაკლი აბზიანიძე

სისხ. სამ. საქმეთა პალატის სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1729

ელ-ფოსტა:  iabazianidze@court.ge

თამარ დვალიშვილი

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1730

ელ-ფოსტა:  tdvalishvili@court.ge

როლეტრა აბზიანიძე

სისხ. სამ. საქმეთა პალატის სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1732

ელ-ფოსტა: rabzianidze@court.ge

ნინო ფესტვენიძე

სამოქალაქო საქმეთა სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1727

ელ-ფოსტა: nfestvenidze@court.ge

მელანო ჭეიშვილი

არქივარიუსი

ტელეფონი: (0431) 25 55 77

შიდა ნომერი: 1733

ელ-ფოსტა: mcheishvili@court.ge