კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღები

ქეთევან აწყურელი

კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღები განყოფილების უფროსი

ტელეფონი: (0431) 25 61 06

შიდა ნომერი: 116

ელ-ფოსტა: kutaisi-appeal@court.ge

ნუნუ ძაძამია

მოქალაქეთა მისაღები

ტელეფონი: (0431) 25 61 17

შიდა ნომერი: 258

ელ-ფოსტა: ndzadzamia@court.ge

ნათია ჭელიშვილი

სისხ. სამ. საქმეთა პალატის სექტორი: წამყვანი სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 08

შიდა ნომერი: 115

ელ-ფოსტა:  nchelishvili@court.ge

თამარ ქაჯაია

სამოქალაქო საქმეთა სექტორი: წამყვანი სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 15

შიდა ნომერი: 161

ელ-ფოსტა:  tkajaia@court.ge

შორენა ფურცხვანიძე

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი: წამყვანი სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 15

შიდა ნომერი: 225

ელ-ფოსტა:  spurtskhvanidze@court.ge

ნანა კუბლაშვილი

საგამოძიებო კოლეგიის სექტორი: წამყვანი სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 08

შიდა ნომერი: 219

ელ-ფოსტა: nkublashvili@court.ge

თამარ ბასილაძე

სამოქალაქო საქმეთა სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 15

შიდა ნომერი: 161

ელ-ფოსტა:  tbasiladze@court.ge

თამარ ქასრაშვილი

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 15

შიდა ნომერი: 225

ელ-ფოსტა:  tqasrashvili@court.ge

ირაკლი აბზიანიძე

სისხ. სამ. საქმეთა პალატის სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 08

შიდა ნომერი: 115

ელ-ფოსტა:  iabazianidze@court.ge

თამარ დვალიშვილი

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 15

შიდა ნომერი: 252

ელ-ფოსტა:  tdvalishvili@court.ge

როლეტრა აბზიანიძე

სისხ. სამ. საქმეთა პალატის სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 15

შიდა ნომერი: 252

ელ-ფოსტა: rabzianidze@court.ge

ნინო ფესტვენიძე

სამოქალაქო საქმეთა სექტორი: სპეციალისტი

ტელეფონი: (0431) 25 61 08

შიდა ნომერი: 252

ელ-ფოსტა: nfestvenidze@court.ge

მელანო ჭეიშვილი

არქივარიუსი

ტელეფონი: (0431) 25 61 15

შიდა ნომერი: 113

ელ-ფოსტა: mcheishvili@court.ge