სხდომის მდივნები

მარინა მაკარიძე

სხდომის მდივანი სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა

შიდა ნომერი: 261

ელ-ფოსტა: mmakaridze@court.ge

ნათია ბზიკაძე

სხდომის მდივანი სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა

შიდა ნომერი: 106

ელ-ფოსტა: nbzikadze@court.ge

თეონა ქიმერიძე

სხდომის მდივანი სამოქალაქო საქმეთა პალატა

შიდა ნომერი: 121

ელ-ფოსტა: tkimeridze@court.ge


ბექა გიორგაძე

სხდომის მდივანი საგამოძიებო კოლეგია, სისხლის სამართლის და სამოქლაქო საქმეთა პალატა

შიდა ნომერი: 124

ელ-ფოსტა: bgiorgadze@court.ge

ონისე გურეშიძე

სხდომის მდივანი ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

შიდა ნომერი: 112

ელ-ფოსტა: ogureshidze@court.ge

ეკატერინე სილაგაძე

სხდომის მდივანი ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

შიდა ნომერი: 125

ელ-ფოსტა: esilagadze@court.ge


ეკატერინე ქორიძე

სხდომის მდივანი სამოქლაქო საქმეთა პალატა

შიდანომერი: 125

ელ-ფოსტა: ekhoridze@court.ge

გივი კაპანაძე

სხდომის მდივანი სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა

შიდა ნომერი: 109

ელფოსტა: gkapanadze@court.ge

დავით ჭოლაძე

სხდომის მდივანი

შიდა ნომერი: 128

ელ-ფოსტა: dcholadze@court.ge