ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს!

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს!

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობზე:

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე-მთავარი კონსულტანტი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – 1 საშტატო ერთეული;


კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი – 1 საშტატო ერთეული;


სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: www.hr.gov.ge/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin