ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს!
სიახლეები

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს!

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობზე: საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე-მთავარი კონსულტანტი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – 1 საშტატო ერთეული; კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი – 1 საშტატო ერთეული; სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: www.hr.gov.ge/

სრულად
სიახლე
სიახლეები

სიახლე

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის 2021 წლის 29 ივნისის კომისიის

სრულად