მოსამართლეთა თანაშემწეები

სისხლი სამართლის საქმეთა პალატა

ვენერა ბუხაიძე

მთავარი კონსულტანტი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელეფონი:(+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1750

ელ-ფოსტა: vbukhaidze@court.ge

ანნა ცხაკაია

მთავარი კონსულტანტი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1740

ელ-ფოსტა:  atskhakaia@court.ge

ანდრო ტყეშელაშვილი

მთავარი კონსულტანტი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1741

ელ-ფოსტა:  atkeshelashvili@court.ge

ნუნუ სულაქველიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1742

ელ-ფოსტა: 

nsulaqvelidze@court.ge

გივი კაპანაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1760

ელ-ფოსტა: gkapanadze@court.ge

დავით დათიაშვილი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1770

ელ-ფოსტა:  ddatiashvili@court.ge

მაია ჯანელიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი:(+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1738

ელ-ფოსტა: 

mjanelidze@court.ge

სამოქალაქო საქმეთა პალატა

არჩილ გლუნჩაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1700

ელ-ფოსტა:

aglunchadze@court.ge

ნათია ლუტიძე

მთავარი კონსულტანტი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1768

ელ-ფოსტა: 

nlutidze@court.ge

გულქანა ქურასბედიან-ბერიშვილი

მთავარი კონსულტანტი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელეფონი: ((+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1769

ელ-ფოსტა: 

gkurasbediani@court.ge

მაკა სირბილაძე

მთავარი კონსულტანტი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1751

ელ-ფოსტა:

 msirbiladze@court.ge

იზოლდა ლოსაბერიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1787

ელ-ფოსტა: 

ilosaberidze@court.ge

თეონა კიკაბიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1745

ელ-ფოსტა: 

tkikabidze@court.ge

თამილა ახვლედიანი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1754

ელ-ფოსტა: 

takhvlediani@court.ge

გიორგი ესაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1766

ელ- ფოსტა: gesadze@court.ge

ნათია ხუნწარია

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1789

ელ- ფოსტა: nkhuntsaria@court.ge

მირანდა ირემაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1743

ელ-ფოსტა: 

miremadze@court.ge

ლალი მსხილაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1753

ელ-ფოსტა: 

lmskhiladze@court.ge

ფატიმა კვახაჯელიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1752

ელ-ფოსტა: 

pkvakhajelidze@court.ge

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

თამთა გაბრიაძე

მთავარი კონსულტანტი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1746

ელ-ფოსტა: 

tgabriadze@court.ge

თამარ შალამბერიძე

მთავარი კონსულტანტი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1749

ელ-ფოსტა: 

tashalamberidze@court.ge

მაკა აფხაიძე

მთავარი კონსულტანტი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1749

ელ-ფოსტა: 

makaapkhaidze@court.ge

makaapkhaidze@gmail.com

გოდერძი გეწაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1744

ელ-ფოსტა:

 ggetsadze@court.ge

თინათინ ციცქიშვილი

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1747

ელ-ფოსტა: ttsitskishvili@court.ge

ხათუნა კიკნაველიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1748

ელ-ფოსტა :

kkiknavelidze@court.ge

ნინი ვაშაკიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი:(+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1736

ელ-ფოსტა:

 nvashakidze@court.ge

საგამოძიებო კოლეგია

დავით აბაშიძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1773

ელ-ფოსტა:  dabashidze@court.ge

ბექა გიორგაძე

პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ტელეფონი: (+995 032) 251 05 55

შიდა ნომერი: 1761

ელ-ფოსტა: