სასამართლოს შესახებ
სიახლეები

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ახალი ბრძანება კორონავირუსის გავრცელების აღსაკვეთად

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 15 სექტემბრის  რეკომენდაციების გათვალისწინებით,

სრულად