სასამართლოს შესახებ

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს!

  1. საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მთავარი კონსულტანტი-მოსამართლის თანაშემწე-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (6 საშტატო ერთეული).
  2.  მოსამართლის თანაშემწე-პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (4 საშტატო ერთეული).
  3.  სხდომის მდივანი-მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (2 საშტატო ერთეული).
  4. კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი (1საშტატო ერთეული). თანამდებობების დასაკავებლად

სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.hr.gov.ge/

მიმაგრებული ფაილი

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N1 08.11.2021

მიმაგრებული ფაილი

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin