სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს!

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობზე:

  1. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი, მეოთხე რანგი – 1 საშტატო ერთეული;
  2. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი, მეოთხე რანგი – 1 საშტატო ერთეული;
  3. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის მანდატური – პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი, მეოთხე რანგი – 1 საშტატო ერთეული.

სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.hr.gov.ge/ ,,ვაკანსიების ძებნის” გვერდზე, ველში “დამსაქმებელი”, მიუთითეთ ,,ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin