განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი დღის წესრიგის განსაზღვრის თაობაზე

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს!

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობზე:

  1. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მთავარი კონსულტანტი-მოსამართლის თანაშემწე-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, მეორე რანგი -1 საშტატო ერთეული;
  2. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, მეორე რანგი- 1 საშტატო ერთეული;
  3. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე – პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, მესამე რანგი – 3 საშტატო ერთეული;
  4. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, მესამე რანგი- 2 საშტატო ერთეული;
  5. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი, მეოთხე რანგი – 1 საშტატო ერთეული;
  6. . ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ანალიტიკური სამსახურის სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი, მეოთხე რანგი – 1 საშტატო ერთეული;

სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:

https://www.hr.gov.ge/ ,,ვაკანსიების ძებნის” გვერდზე, ველში “დამსაქმებელი”, მიუთითეთ ,,ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო”.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin