• (431) 25 61 08 , 25 61 17
  • kutaisi-appeal@court.ge
  • ქ. ქუთაისი, ნიუპორტის №32
სასამართლოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ

განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სტაჟირების კომისიის სხდომის მოწვევის და მისის დღის წესრიგის განსაზღვრის თაობაზე

მიმაგრებული ფაილი

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin