სასამართლოს შესახებ

სიახლე: ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობზე

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მოსამართლის თანაშემწე-პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – 1 საშტატო ერთეული; საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი-მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი – 1 საშტატო ერთეული; კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი – 1 საშტატო ერთეული;

სააპლიკაციო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე https://www.hr.gov.ge/

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin