ინდირა მაშანეიშვილი

ინდირა მაშანეიშვილი

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1972 წლის 8 აპრილს ქალაქ მაიაკოვსკში.

განათლება:

1989 წელს დაამთავრა ქ. ბაღდათის ეგნატე ნინოშვილის სახელობის N1 საშუალო სკოლა.

1995 წელს დაამთავრა პროფესორ ჯ. ბაქრაძის სახელობის თბილისის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტის იურიდიული ფაკულტეტი.

სამუშაო გამოცდილება:

1995-2005 წლებში იყო საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის წევრი და მუშაობდა ბაღდათის ბიუროში ადვოკატად.

1997–1999 წლებში მუშაობდა საქართველოს აგრარულ მეცნიერებათა აკადემიის ბაღდათის ინსტიტუტის იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის ინსტიტუტის იურიდიულ მეცნიერებათა კათედრაზე მასწავლებლად.

2005-2011 წლებში იყო აბაშის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე.

2011-2012 წლებში იყო ვანის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე. იმავდროულად სამოსამართლო უფლებამოსილებას ახორციელებდა სენაკისა და ხობის რაიონულ სასამართლოებში.

2012-2015 წლებში იყო სენაკის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე.

2016-2019 წლებში იყო ბათუმის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე.

2019 წლის ივლისდან დანიშნულია ქუთსისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლედ.