განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი დღის წესრიგის განსაზღვრის თაობაზე

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურს

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე

  1. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ანალიტიკური სამსახურის უფროსი-მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი. ერთი საშტატო ერთეული
  2. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების მასამართლის თანაშემწე – პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი. მესამე რანგი: 5 საშტატო ერთეული
  3. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკადრო და საორგრანიზაციო საკითხთა განყოფილების სხდომის მდივანი – მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- მესამე რანგი: 2 საშტატო ერთეული
  4. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ანალიტიკური სამსახურის სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი-მეოთხე რანგი: 1 საშტატო ერთეული.
  5. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) სამოქალაქო საქმეთა პალატის სექტორის სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი-მეოთხე რანგი: 1 საშტატო ერთეული.
  6. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მანდატურის სამსახურის მანდატური-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი-მეოთხე რანგი: 1 საშტატო ერთეული.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin