განცხადება ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის მოწვევის და მისი დღის წესრიგის განსაზღვრის თაობაზე

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე

  1. საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების  მოსამართლის თანაშემწე-პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  III რანგი (6 საშტატო ერთეული)
  2. საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების  სხდომის მდივანი-მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი III რანგი (1 საშტატო ერთეული).
  3. კანცელარიისა და მოქალაქეთა მისაღების (განყოფილება) საგამოძიებო კოლეგიის სექტორის სპეციალისტი-პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი IV რანგი (1საშტატო ერთეული).

თანამდებობების დასაკავებლად  სააპლიკაციო ფორმები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71690?active=1

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71691?active=1

https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/71692?active=1

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი N1 10.06.2022

მიმაგრებული ფაილი

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin