ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს აპარატის სტრუქტურა
ამირან ძაბუნიძე

სამოქალაქო საქმეთა პალატა

მარინე იმერლიშვილი

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა

ირმა პერანიძე

სამოქალაქო საქმეთა პალატა

თამარ სვანიძე

სამოქალაქო საქმეთა პალატა

მარინა სირაძე

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა

ხათუნა ხომერიკი

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

ვერა დოლიძე

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა

მალხაზ ოქროპირაშვილი

საგამოძიებო საქმეთა პალატა

აკა გორგოძე

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა

ნანა კალანდაძე

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

ლაურა მიქავა

სამოქალაქო საქმეთა პალატა

ლერი თედორაძე

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

ინდირა მაშანეიშვილი

სამოქალაქო საქმეთა პალატა

შოთა სირაძე

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

გიორგი ზარნაძე

სასამართლოს მენეჯერი

ნათია ლოლაძე

საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი

ქეთევან აწყურელი

კანცელარია და მოქალაქეთა მისაღების უფროსი