სასამართლოს შესახებ

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის ახალი ბრძანება კორონავირუსის გავრცელების აღსაკვეთად

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 15 სექტემბრის  რეკომენდაციების გათვალისწინებით, COVID-19-ის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით, სასამართლოში გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ახალი ბრძანება გამოსცა. 

იხილეთ დანდართული ფაილი

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin